Taş Küre (Litosfer) Nedir?

Taş Kür nedir, Litosfer nerede bulunur, Taş kürenin ve yer yuvarlağının yapısı nasıldır hakkında bilgi.

Yerküre, dıştan içe doğru iç içe geçmiş küreler biçiminde beş tabakadan oluşmuştur. Bunlar sırayla hava küre (atmosfer), su küre (hidrosfer), taş küre (litosfer), ateş küre (pirosfer), ağır küre (barisfer)’dir. Taş ‘ küre çeşitli taşlardan oluşmuş bir tabakadır. Yer kabuğu denir. Taş kürenin üst yüzü, taşların ufalanmasıyla meydana gelen toprakla örtülüdür Canlılar yer kabuğu üzerinde yaşarlar.

Taş kürenin kalınlığı 60 km. olarak kabul edilir. Ancak bu kalınlık her yerde aynı değildir. Yer kabuğu okyanusların diplerinde ince, karalarda daha kalındır. Yer kürenin yapısında en çok silisyum ve alüminyum bileşikleri bulunur.

Yer kabuğunun yapısını incelemek için yapılan sondalamalarla 8000 metreye inilebilmiştir.

Yer kürenin iç kısmına doğru ortalama her 33 metrede sıcaklık 1°C artar. Taş kürenin kalınlığı 60 km = 60000 metre olduğuna göre bu tabakanın en alt kısmında sıcaklık yaklaşık 1818 derece artar.

Bu sıcakta taş kürenin altındaki tabaka katı halde kalamaz.

Yazar: kacgun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.